Sosyal Fobi

Yapılan çeşitli çalışmalarda sosyal fobik belirtilerinin toplumun yaklaşık %10'unda görüldüğü saptanmıştır. Bu oran sosyal fobiyi sık rastlanan psikiyatrik bozukluklardan biri ve panik bozukluğun...